शीव येथील डी.एस. मराठी हायस्कूलमध्ये विद्यार्थीची वापसी