एका बाजूला मराठी शाळा बन्द पडत आहेत आणि D. S. High School National Level ला Awards मिळवतेय