आजच्या मिड डे मधील आपल्या मराठी पालक सम्मेलना बद्दल बातमी , खूपच चांगली बातमी व माहिती दिली आहे.