डी. एस. हायस्कूलच्या वतीने विशेष चाईल्ड लर्निंग सेंटर